คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๔
นิทรรศการ ครบรอบ ๕๐ ปี คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และแสดงประวัติผลงานของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลรางวัลกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556
ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2556 ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2554