CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

สมัครรอบคัดเลือกในระบบตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60 
แข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 17 ก.ค. 60 โดยสมัครทาง http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php
**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันอีกครั้งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ส.ค. 60

 กำหนดการ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 
เวลา 8.00 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
เวลา 9.00  - 12.00 น. แข่งขันวาดภาพ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
เวลา 13.00 ประกาศผล ลงทะเบียนรับรางวัลและเกียรติบัตร และพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี
 

โดยขอชี้แจง รายละเอียดการสมัครดังนี้

  1. การสมัครผ่านระบบออนไลน์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560  เข้าไปที่ http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php 
  2. สามารถ Download หลักเกณฑ์และรายละเอียดกิจกรรมได้ตามชื่อหัวข้อประเภทการประกวดและการแข่งขัน
  3. หากโรงเรียนต้องการที่พัก ให้ Download แบบฟอร์มการจองที่พัก และส่งไปให้ฝ่ายประสานงานที่พักทางโทรสาร หมายเลข 053-222268  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  หรือติดต่อ คุณกรวรรณ  แก้วสม   โทรศัพท์ 053-943320

        ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. จะมีพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีการ จึงขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าพิธีที่ คุณปัทมา  จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 053-943308-9

กิจกรรมที่จัด