CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ ภาควิชาสถิติ

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

1) สถิติชวนคิด สถานที่: เต็นท์หน้าภาควิชา

2) ในหลวง ร.9 กับสถิติศาสตร์ สถานที่: หน้าห้อง STB 107

3) สอนน้องรักษ์น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9) สถานที่:  ห้อง STB 204

4) ตะมุตะมิ สถิติปะล่ะ  สถานที่: ห้อง STB 205

5) สถิติน่ารู้  สถานที่: ห้อง STB 205

6) The Mask Statistician : เปิดหน้ากากนักสถิติ  สถานที่: ห้อง STB 206

7) เจาะลึกรู้ดี “สถิติ” มีมากกว่าที่คิด สถานที่: ห้อง STB 206

8) “นับหนึ่ง” (โครงการวิจัย PHPT)สถานที่: ห้อง STB 206

กิจกรรมที่จัด