ติดต่อผู้ประสานงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/cmusciweek

สอบถามด้านการแข่งขันและกิจกรรมเยาวชน
โทร 053-943315-6

สอบถามด้านอื่นๆ
โทร 053-943309

f
FACEBOOK : cmusciweek
email: cmusciweek@gmail.com

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่