ติดต่อผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม 
Facebook FanPage : cmusciweek
โทร 053-943315-6
E-mail : cmusciweek@gmail.com

 

ลงทะเบียนร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ่านทาง https://cmu.to/Rs6ho ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพัลลภา ชุมภูแก้ว  หัวหน้างานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 053-943308


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943315-6 
https://www.facebook.com/cmusciweekemail: cmusciweek@gmail.com

f
FACEBOOK : cmusciweek

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่