ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพานพุ่มฯ และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564


14 กรกฎาคม 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพานพุ่มฯ และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และอธิการบดี มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          ร่วมพิธีแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom ID 979 1486 8566 และขอเชิญชวนร่วมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง Zoom โดยพร้อมเพรียงกัน ตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้  (ดาวน์โหลดไฟล์แนบคุณภาพสูง ด้านล่าง) 

 

18, 27-28 สิงหาคมนี้  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ผ่านเว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายใต้หัวข้อหลัก “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” และหัวข้อย่อย “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Science for SDGs, Science for Everyone”

 

กำหนดการ
พิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564
วันพุธที่  18  สิงหาคม  2564
ณ ห้อง SCB 2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

*********************

เวลา

กิจกรรม

9.30 น.

ลงทะเบียนผู้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ

10.09 น.

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพานพุ่มสักการะตามลำดับ

10.19 น.

พิธีเปิดงาน
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ราย

10.29 น.

เยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์

การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง SCB 2100 : เครื่องแบบปกติขาว หรือ สูทสากล                            
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ : ชุดสุภาพ  
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ FB : https://www.facebook.com/science.cmu  และ Zoom ID 979 1486 8566

 

#ถึงโควิดจะทำให้เราห่างกัน

#แต่กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นรับรองว่า FUN ยิ่งกว่าเดิม !!

#CMUSCIWEEK2021

#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
 
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943315-6 
https://www.facebook.com/cmusciweekemail: cmusciweek@gmail.com

f
FACEBOOK : cmusciweek

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่