ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


วิทยาศาสตร์ ร า ก ฐ า น (Fundamental Science) จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 และป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างไร


2 สิงหาคม 2564

  

วลา 08.30 – 10.00 น. ที่ FB LIVE แฟนเพจ CMU SCI WEEK https://www.facebook.com/cmusciweek
 
 
พบกับผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายสาขา
ได้แก่ ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี รองผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มาดูกันว่าองค์ความรู้ทางด้าน Fundamental Science ไม่ว่าจะเป็นจุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา เคมี ชีวเคมี รวมทั้งคณิตศาสตร์-สถิติ จะช่วยให้เราเรียนรู้สถานการณ์โควิด-19 และศึกษาหาหนทางป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างไร
.
18, 27-28 สิงหาคมนี้ คณะวิทย์ มช. ขอชวนทุกคนมาเปิดโลกวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ ในงานสัปดาห์วิทย์ฯ ประจำปี 2564
 
พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายใต้หัวข้อหลัก “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” และหัวข้อย่อย “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Science for SDGs, Science for Everyone”
 
มาร่วมสนุกและค้นหาแรงบันดาลใจในงานสัปดาห์วิทย์ฯ ออนไลน์ ครั้งแรกที่ มช. 
 
 
#ถึงโควิดจะทำให้เราห่างกัน
#แต่กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นรับรองว่า FUN ยิ่งกว่าเดิม !!
#CMUSCIWEEK2021 
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943315-6 
https://www.facebook.com/cmusciweekemail: cmusciweek@gmail.com

f
FACEBOOK : cmusciweek

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่